Montaż fotowoltaiki z magazynem energi

Stałe podwyżki cen prądu skłaniają coraz większą grupę odbiorców do inwestowania w odnawialne źródła energii: przede wszystkim w instalację fotowoltaiczną. Montaż paneli słonecznych o właściwym dla danego gospodarstwa wariancie mocy nie tylko pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na prąd budynku, ale zapewni prosumentowi niezależność energetyczną. By zwiększyć autonomię względem operatora dystrybucyjnego, warto wcześniej rozważyć, jaki rodzaj instalacji będzie najlepszy w danym przypadku. Inwestor do wyboru ma montaż paneli solarnych w wersji on-grid lub alternatywę, jaką jest instalacja fotowoltaiczna on-grid z magazynem energii. Sprawdź, czym się różnią te dwie opcje, na czym polega magazynowanie nadwyżek prądu i z jakimi kosztami należy się liczyć.

Fotowoltaika on-grid: jak działa standardowa instalacja fotowoltaiczna?

Najpowszechniejszym wyborem dokonywanym przez prosumentów jest inwestowanie w fotowoltaikę w wersji on-grid. W tej opcji prosument podpisuje umowę z zakładem energetycznym, który zleca zamontowane licznika dwukierunkowego: urządzenie nie tylko rejestruje bieżące zużycie prądu, ale i ewentualną jego nadprodukcję. Nadwyżki energii w takim wariancie trafiają do ogólnej sieci operatora i to zakład dystrybucyjny jest ich magazynem. Jednak nie oznacza to, że nie będzie można z nich skorzystać: w kolejnym okresie rozliczeniowym przesłaną do sieci nadprodukcję energii prosument może odebrać w formie bezgotówkowej. Co to oznacza? Jeśli Twoja instalacja nie produkuje chwilowo energii, możesz ją czerpać z ogólnej sieci, pobierając oddany wcześniej prąd w ilości odpowiadającej 80%. Jeśli jednak prosument chce być całkowicie niezależny, niezwiązany z zakładem energetycznym umową i nie narażać się na ewentualną podwyżkę cen magazynowania prądu, powinien zainwestować w fotowoltaikę on-grid z magazynem energii.

Fotowoltaika on-grid: jak działa standardowa instalacja fotowoltaiczna?

Choć koszt instalacji fotowoltaicznej on-grid z magazynem energii jest nieco wyższy od ceny fotowoltaiki w podstawowej wersji, taka inwestycja gwarantuje pełną autonomię względem zakładu energetycznego, a wydane pieniądze szybko się zwracają. W instalacji on-grid z akumulatorem nadwyżki energii nie trafiają już tylko do publicznej sieci, ale w dużej mierze do specjalnie w tym celu wyodrębnionego urządzenia, jakim jest magazyn.

Jak działa miejsce do przechowania prądu? Energia, która zostaje dostarczona do akumulatorów, jest w nich magazynowana w postaci chemicznej, a w sytuacji, kiedy inwestor chce czerpać prąd właśnie z nich, ponownie przekształcana: wraca do prosumenta w postaci energii elektrycznej. Można z niej korzystać w różnych sytuacjach: w trakcie nocnej pracy, kiedy panele fotowoltaiczne nie działają lub podczas przerw w dostawie prądu spowodowanych awariami na liniach energetycznych. To, jaki koszt poniesie prosument, jest zależne od wielu czynników: przede wszystkim od deklarowanej mocy instalacji, stopnia trudności montażu instalacji fotowoltaicznej (dach lub grunt) oraz cen składowych fotowoltaiki (inwerter, panele, magazyn).

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
obrazek prezentujacy